Wystawa "Biało-czerwono-biały" - wniosek o udostępnienie materiałów

 • Formularz do wniosku o udostępnienie wystawy "Biało-czerwono-biały".
 • 1. Imię i nazwisko osoby składającej wniosek:

 • 2. Nazwa instytucji/placówki:

 • 3. Adres e-mail osoby do kontaktu:

  Na ten adres zostaną wysłane pliki z wystawą.
 • 4. Sposób ekspozycji wystawy: cyfrowy (np. strona www), lub / i druk fizyczny.

  Należy zaznaczyć 1 odpowiedź.
 • 5. Miejsce realizacji wystawy:

  W przypadku udostępnienia wystawy jedynie metodą cyfrową, prosimy o wpisanie słów "nie dotyczy".
 • 6. Witryna lub kanały social media, na których wystawa będzie prezentowana:

  W przypadku realizacji wystawy jedynie za pomocą druku fizycznego, prosimy o wpisanie słów "nie dotyczy".
 • 7. Okres realizacji wystawy:

 • 8. Wyrażone zgody i oświadczenia:

  Należy zaznaczyć 2 odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...